vodilna slika

Šmarješka cesta je prenovljena

datum: 28. 10. 2008

Obnova ceste je stala dobra 2 milijona evrov.

Včeraj je župan Alojzij Muhič z direktorjem DRSC-ja mag. Gregorjem Fickom uradno odprl prenovljeno Šmarješko cesto na relaciji Mačkovec-Krka.

Podjetje CGP, d. d., je dela opravilo v predvidenem enem letu, čeprav spada rekonstrukcija te ceste med zahtevne objekte inženirskih gradenj.

Obnova ceste, ki sta jo financirala Mestna občina Novo mesto in DRSC, je stala 2.018,000 evrov. Izvajalec del je zamenjal spodnji in zgornji ustroj cestišča v skupni širini od 6 do 9 m z ureditvijo potrebnega odvodnjavanja, izgradnjo tlačnega voda fekalne kanalizacije v skupni dolžini 210 m za potrebe črpališča, izgradnjo štirih gravitacijskih vodov fekalne kanalizacije v skupni dolžini 570 m, izgradnjo novega vodovodnega in hidrantnega omrežja z obnovitvijo hišnih priključkov v območju rekonstrukcije, izgradnjo hodnika za pešce v širini 1,75 m po celotni trasi ter izgradnjo hodnika v širini 1,5 m na območjih lokalnega prebivalstva.
V sklop rekonstrukcije spadajo tudi obnova telekomunikacijskih, elektro, kabelskih TV in plinskih napeljav, ravno tako je po celotni trasi obnovljena in dograjena javna razsvetljava. Ker je cesta projektno umeščena v niveletno dokaj razgiban teren, so za potrebe ceste, hodnikov in avtobusnih postajališč zgradili tudi šest opornih zidov oziroma kamnitih zložb v skupni dolžini 377 m ter višine od 1,4 m do 5,6 m.
Za potrebe bodoče industrijske cone ter naselja Mačkovec sta v sklopu rekonstrukcije zgrajeni tudi dve križišči.

Pred uradno otvoritvijo je župan direktorja DRSC-ja mag. Gregorja Ficka sprejel tudi na rotovžu. Pogovarjala sta se o predvidenih projektih na državnih cestah v naši občini do leta 2012, ki bodo (so)financirani iz državnih sredstev, ter tretji razvojni osi in obvoznicah okoli Novega mesta.

 

nazaj