vodilna slika

Obisk predstavnikov občin Niš in Brčko

datum: 13. 12. 2007

Obisk je bil namenjen predstavitvi komunalnih dejavnosti.

V sredo, 12. decembra, so bili v Novem mestu predstavniki komunalnih podjetij Mediana in Naissus iz Niša. Župan jim je s sodelavci predstavil novomeško občino in njene pristojnosti na komunalnem področju, nato pa so jim v JP Komunala predstavili več dejavnosti, in sicer pogrebno in pokopališko dejavnost, vodooskrbo, kanalizacijo, splošno komunalo, ekonomiko in geoinformatiko. Nato so si ogledali nekaj tovrstnih lokacij (Pokopališče Srebrniče, Vodohran Sv. Rok …).

 

 

V četrtek, 13. decembra, pa smo v Novem mestu gostili župana in njegovega svetovalca iz Občine Brčko. Na srečanju z županom, direktorjem JP Komunala, direktorjem CeROD-a in še nekaterimi so se pogovarjali o medsebojnem sodelovanju in posredovanju izkušenj na komunalnem področju. Z županom pa še posebej o širšem sodelovanju, tudi pri zaposlovanju. Nato so si ogledali nekaj zanimivih točk, med njimi tudi Centralno čistilno napravo Ločna in CeROD.

nazaj