vodilna slika

Z ministrom Zupanom o razvoju visokega šolstva

datum: 13. 06. 2007

Med mladimi od 20 do 24 let ima Dolenjska nadpovprečno število študentov.

V sredo, 13. 6., se je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan v rotovžu srečal z župani, izvajalci visokošolske dejavnosti in predstavniki podjetij. Osrednja tema je bila razvoj visokega šolstva na Dolenjskem in v Beli krajini.

 

Po uvodnem pozdravu je minister na kratko predstavil sistem visokošolskega izobraževanja ter pomen visokošolskega prostora. Povedal je, kako si država predstavlja financiranje tega visokošolskega prostora in dodal, da 35 projektov z različnih ministrstev finančno podpirajo evropski skladi. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je nosilec treh projektov (Klinični center Maribor, Politehnika Ljubljana in NUK), kot partner pa sodelujejo še v devetih projektih. Prisotne je opozoril, da lahko država sredstva načrtuje šele takrat, ko so projekti že izdelani. Nato je nanizal nekaj statističnih podatkov o deležu visoko izobraženih v naši regiji in povedal, da v Novem mestu delujeta Visoka šola za upravljanje in poslovanje ter Visoka šola za tehnologije in sisteme, v akreditaciji je Visoka šola za zdravstvo, se pa z ljubljansko fakulteto dogovarjajo tudi za študij farmacijske tehnologije.

Podobne projekte, kot je Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, pripravljajo še v Celju, Slovenj Gradcu in na Notranjskem. Pri tem je opozoril, da je za dober program potrebno zaposliti predavatelje, ki bodo v Novem mestu tudi živeli, kar bo omogočilo intenzivnejšo komunikacijo med študenti in predavatelji. Minister Zupan podpira decentralizacijo visokega šolstva, kar je v skladu z Nacionalnim programom, ki omogoča v Sloveniji sedem do deset univerz, ter evropskimi in ameriškimi standardi. Na kratko je predstavil uspešen angleški primer univerz za vseživljenjsko učenje, ki omogočajo preusmerjanje študentov in s tem prilagajanje trenutnim povpraševanjem na trgu dela. Župan Alojzij Muhič je izrazil željo, da bi skupni napori za ustanovitev univerze v Novem mestu dosegli svoj namen. Tako bi Novo mesto postalo univerzitetno središče.

 


 

 

Kabinet župana

nazaj