vodilna slika

Srečanje župana z ministrom za promet

datum: 12. 06. 2007

Na srečanju so govorili o izgradnji avtoceste in obvoznic, rekonstrukciji državnih cest na območju Mestne občine Novo mesto ter poteku 3. razvojne osi.


V okviru obiska Vlade Republike Slovenije na Dolenjskem in v Beli krajini je danes v Kulturnem centru Janeza Trdine potekalo delovno srečanje na temo izgradnje avtoceste in obvoznic, rekonstrukcije državnih cest na območju Mestne občine Novo mesto ter poteka 3. razvojne osi. Srečanja sta se poleg delegacij Ministrstva za promet in Mestne občine Novo mesto udeležila tudi predsednika uprav Krke in Revoza Jože Colarič ter Marcel Brouiller.


Uvodoma je župan izpostavil ključne projekte in težave, s katerimi se na področju prometne infrastrukture sooča novomeška občina.

Minister Božič je predstavil potek aktualnih projektov na območju mestne občine. Pri izgradnji avtoceste je izpostavil dolgotrajne in zapletene postopke pri odkupu zasebnih zemljišč, a zatrdil, da bosta kljub temu do konca leta 2008 končana oba odseka; mimo Trebnjega in Mirne Peči.

3. razvojna os je po ministrovih besedah projekt, za katerega bodo sredstva zagotovljena tudi iz evropskih skladov, izgradnja celotne osi pa je ocenjena na milijardo 232 milijonov evrov.

Na kratko je minister predstavil še načrt posodobitve železniškega omrežja na 5. in 10. koridorju, za kar bo potrebno zagotoviti vsaj 9 milijard evrov. Povedal je še, da ministrstvo išče tudi druge možnosti financiranja tega projekta, kot je npr. javno-zasebno partnerstvo.

 

Predsednik uprave DARS-a Rajko Siročič je v nadaljevanju povedal, da izgradnja avtoceste na odseku Lešnica-Kronovo napreduje po načrtu, zaključena pa naj bi bila 20.6.2008. Na relaciji Ljubljana-Novo mesto manjkata še dva odseka (Pluska-Ponikve in Ponikve-Hrastje) v skupni dolžini 14,8 km.

Prav tako se gradi severna vpadnica v Novo mesto, kjer kot partnerja nastopata Mestna občina Novo mesto in DARS, pri čemer je ponovno opozoril na težave pri odkupu zasebnih zemljišč.

 

Direktor DRSC Vili Žavrlan je nato povedal, da bo s sredstvi državnega proračuna v letih 2007 in 2008 podprtih kar 11 projektov. Izpostavil je predvidene obnove nekaterih odsekov, kot npr. križišče v Žabji vasi, Ljubljanska cesta, hitra cesta Mačkovec-Otočec, odsek Mačkovec-tovarn zdravil Krka, Kandijska cesta, Šmihelska cesta, Topliška cesta ter cesta čez Gorjance. Vsi omenjeni projekti že potekajo.

 

Barbara Radovan z Direktorata za prostor je na kratko spregovorila o pripravi lokacijskih načrtov za izgradnjo 3. razvojne osi ter mestno občino povabila na predstavitev variant, primernih za nadaljnje vrednotenje, ki bo predvidoma sredi julija v Ljubljani.

 

Spregovorila sta tudi oba predsednika uprav Krke in Revoza. Jože Colarič je pozval k še hitrejši izgradnji avtoceste, saj je večina zaposlenih v Krki odvisna od dobre cestne povezave. Povedal je še, da so odseki med Trebnjim in Novim mestom zelo nevarni in predlagal razlastitve zemljišč, če dogovor med lastniki zasebnih zemljišč in DARS-om ni možen.

Marcel Brouiller je izpostavil pomen cestne infrastrukture za razvoj gospodarstva, še zlasti po zagonu proizvodnje novega Twinga, ko se je zaposlenost v Revozu povišala za več kot 50 %.

 

Župan je ob koncu znova opozoril na slabo vzdrževanje državnih cest in pozval pristojne k čim prejšnji uresničitvi tekočih projektov.

 

 

DSC01164-za%20splet.jpg

 

Kabinet župana

Mestna občina Novo mesto

 

nazaj