Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev

datum: 23. 01. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev objavlja v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: ZDimS). Gre za seznam, ki je pripravljen na podlagi seznamov izdanih ter dokončnih dovoljenj in licenc, ki so ga ministrstvu sporočile upravne enote, ki licence in dovoljenja podeljujejo. Seznam bo sproti ažuriran.

Iz seznama dimnikarskih družb lahko uporabniki dimnikarskih storitev odslej izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi. Uporabniki lahko dimnikarsko družbo, če želijo to zamenjati, izberejo najkasneje do 30. junija za obdobje najmanj 12 mesecev. Obdobje najmanj 12 mesecev teče od 1. julija naprej.

Objava seznama pomeni, da lahko dimnikarske storitve odslej opravljajo zgolj le še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS, izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco, torej družbe in dimnikarji z objavljenih seznamov.

temen dim

 

dimnikarske_druzbe_in_dimnikarji.xlsx

nazaj