Ureditveni načrt razdelilne postaje 110 kV Hudo - 1. faza z razpletom daljnovodov

Zadnja sprememba: 10. 03. 2016

Status: veljaven

Ureditveni načrt obsega:
- območje razdelilne postaje 110 KV Hudo - 1. faza;
- območje poteka dalnovoda 110 KV Brestanica - Hudo na odseku Kuzarjev kal - Hudo;
- območje poteka dalnovoda 110 KV Črnomelj - Hudo na odseku Prečna - Hudo;
- območje poteka dalnovoda 2x110 KV RTP Bršljin - Hudo;
- območje podzemnega kabelskega daljnovoda 20 KV Hudo - Bršljin;
- traso vodovoda od predvidenega vodovoda Hudo - rezervoar do razdelilne postaje;
- traso ptt kabla od naselja Hudo do razdelilne postaje.

Odlok o sprejetju ureditvenega načrta razdelilne postaje 110 KV Hudo - 1. faza z razpletom dalnjovodov

Skupščinski Dolenski list, št. 6/89.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).


Datoteke

nazaj