Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720

Zadnja sprememba: 16. 01. 2013

Status: veljaven

S tem prostorskim aktom se rekonstruira Šmarješko cesto (G2-105/259) od km 0.000 do km 0.720 in sicer tako, da se
razširi obstoječe vozišče , zgradi hodnik za pešce in kolesarske steze, uredi avtobusna postajališča, javno razsvetljavo ter križišča in ostale priključke.

Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720

Uradni list RS, št. 46/03.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).


_

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen);
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.


_

nazaj