Ureditveni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

txt

Odlok o ureditvenem načrtu za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas

txt

nazaj