Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt Južna zbirna cesta

Zadnja sprememba: 30. 11. 1999

Status: v pripravi

Stran v izdelavi

Izhodišča za pripravo OPPN

Stran v izdelavi

nazaj