Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Zadnja sprememba: 19. 02. 2020

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti (v nadaljevanju: SD ZN). SD ZN se bo pripravljal na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). Pobudnik priprave SD ZN je Panvita, Mesna industrija Radgona d.d., Ljutomerska cesta 28, 9250. Izdelovalec je podjetje ACER Novo mesto, d.o.o.

Izhodišča za pripravo SDZN za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Prva faza pred začetkom priprave SD ZN je oblikovanje izhodišč za pripravo SD ZN, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Mestna občina Novo mesto je povabila zainteresirano javnost, da poda morebitne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo SD ZN do vključno 9. 12. 2019.

Datoteke

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Dolenjski uradni list, št. 3/2020.


  

Datoteke

nazaj