Novomeški grb

Krajevne skupnosti

Novice iz krajevnih skupnosti

Sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

petek, 22.8.2014

Župan Mestne občine Novo mesto, Alojzij Muhič, je dne 22.8.2014 s sklepom zavzel stališča do pripomb in pobud z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in...

več »

Sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

petek, 22.8.2014

Župan Mestne občine Novo mesto, Alojzij Muhič, je dne 22.8.2014 s sklepom zavzel stališča do pripomb in pobud z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka...

več »

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

petek, 22.8.2014

Župan Mestne občine Novo mesto, Alojzij Muhič, je dne 22.8.2014 s sklepom zavzel stališča do pripomb in pobud z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in...

več »

Drugi javni poziv lastnikom neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih

petek, 18.7.2014

Pobude lahko podate najkasneje do 15. septembra 2014

več »