Novomeški grb

Krajevne skupnosti

Novice iz krajevnih skupnosti

Zapisnik 4.sestanka sveta KS Uršna sela v letu 2014

sreda, 20.8.2014

Na svojem zadnjem sestanku je svet KS Uršna sela razpravljal o realizaciji planiranih ciljev v preteklem obdobju, pripravi na lokalne volitve in tradicionalanem pohodu na Seč.

več »

90.let Frannčiške Logar

torek, 9.9.2014

Najstarejša krajanka KS Uršna sela praznovala svoj 90.rojstni dan v prijetni družbi družine, vaščanov, predstavnikov KS in župnije Dolenjske Toplice

več »

Pohod na Seč

sobota, 6.9.2014

Tradicionalnega pohoda na Seč se je tudi letos kljub nepredvidivemu vremenu udeležilo okoli 60 pohodnikov KS Uršna sela

več »

Sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

petek, 22.8.2014

Župan Mestne občine Novo mesto, Alojzij Muhič, je dne 22.8.2014 s sklepom zavzel stališča do pripomb in pobud z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in...

več »