vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-136 Predstavitev Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel v KS Šmihel


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Predstavitev Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel v KS Šmihel

Na 7. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bilo 11.7.2019 na obravnavi gradivo "Dopolnjeni Osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel" (4. tačka). Pobuda se nanaša na predlog, da se še pred drugo obravnavo osnutek odloka podrobneje predstavi tudi zainteresirani javnosti oz. krajanom/kam v Krajevni skupnosti Šmihel.

136.pdf

Odgovor

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN obvoznica Šmihel  je bila izvedena v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi OS, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje, 8000 Novo mesto.

 

Na pobudo svetnice, krajana na 1. javni obravnavi 15.7.2019 in predsednika KS Šmihel pa je bila 21. 8. 2019 ob 16:30 uri v KS Šmihel izvedena dodatna javna predstavitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN. Obvestilo o dodatni javni obravnavi je bilo objavljeno  na spletni strani MONM, spletni strani KS, na oglasni deski MONM, Seidlova cesta 1 in na oglasnih deskah oziroma obvestilnih mestih v KS Šmihel.

Dodatne javne obravnave se je udeležilo 14 krajanov.

 

 

Pripravila:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam