vodilna slika

Župan v Bučni vasi

datum: 25. 02. 2009

Celovit načrt reševanja romske problematike zahteva več posluha države.

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič je s sodelavci v okviru načrtovanih obiskov vseh krajevnih skupnosti obiskal Bučno vas. Pogovarjal se je s člani sveta KS Bučna vas, ki so v pripravah na ta sestanek županu posredovali nekatera zelo zanimiva vprašanja. Posebej zanimiva so bila tista, ki se nanašajo na njihovo sobivanje z Romi v bližnjih naseljih Žabjak in Brezje, pri čemer so izpostavili zelo načeto kakovost življenja, degradirano okolje in posledično večkrat devalvirano vrednost nepremičnin. Hkrati pa so tudi opozorili, da za to prebivalci bližnjih Muhaberja in Zobčeve ulice ne prejemajo nobenih odškodnin, rente ali kakšnega drugega nadomestila, do katerega bi bili po njihovem mnenju vsekakor upravičeni. Če drugje ne, pa vsaj pri odmeri komunalnega prispevka.

Župan je v pogovoru razgrnil svoj celovit načrt reševanja zagat zapletene romske problematike, ki so mu člani sveta prisluhnili z veliko pozornostjo in ga na koncu tudi pozdravili. Županov načrt temelji na interdisciplinarnem pristopu z upoštevanjem antropoloških in socioloških dognanj. Njegovo bistvo pa lahko strnemo v odločni omejitvi tako prostorskih kot populacijskih razsežnosti romskega življa na območju Mestne občine Novo mesto. To pa pomeni ukinitev nelegalnega naselja Žabjak in ohranitev komunalno opremljenega naselja Brezje v sedanjih mejah oziroma tistih, ki jih predvideva zazidalni načrt iz leta 1985 in kar s svojimi podpisi zahtevajo krajani Bučne vasi. Županov načrt vsebuje tudi pogoj odkupa zemljišč za legalizirane gradnje, možnost naseljevanja posameznih družin v stanovanjih izven Brezja ter večji posluh za zaposlovanje Romov. Ker večji del nalog za uresničitev županovega načrta odpade tako v finančnem kot še v kakšnem drugem pogledu vključno s stalno prisotnostjo varnostnih in socialnih služb na državo, je jasno, da si ta v prihodnje ne bo mogla več zatiskati oči pred nujnim in takojšnjim izvajanjem načrta.

Župan je člane sveta seznanil tudi iz izvajanjem komunalnega programa v krajevni skupnosti, pri čemer sta bili izpostavljeni kanalizacija in nadaljevanje gradnje oziroma rekonstrukcije Ljubljanske ceste. Župan je poudaril, da bo še zadnji razlastitveni postopek za zemljišče ob Ljubljanski cesti zaključen v naslednjih nekaj dneh, tako da bi že do konca marca lahko pridobili gradbeno dovoljenje za nadaljevanje gradnje omenjene ceste. Obljubil jim je tudi pomoč pri odkupu zemljišč za parkirne prostore pri pokopališču.

 

 KS Bucna vas splet.jpg

 

nazaj